Aktie-comité Oud klooster Dendermonde

21 Januari 2014 : Raad van State doet uitspraak: het RUP wordt voor de tweede maal op rij vernietigd 

De inplanting van de nieuwe Dendermondse gevangenis aan de rand van de stad, op een open kouter, gekend als Oud Klooster (Boonwijk) is weer als ongeschikt bevonden door de Raad van State. Het comité “Oud Klooster”, de natuurbeweging “Raldes” en het comité “Krijgem” willen U graag – op een objectieve manier - informeren waarom zij tegen deze inplanting opnieuw verzet aantekenden bij de Raad van State. Daarnaast willen we U graag ook de impact van de huidige schorsing toelichten, los van elke politieke interpretatie of wat dan ook.
Wat ons ook opnieuw van het hart moet is dat onze leden totaal niet tegen de komst van een nieuwe gevangenis in Dendermonde zijn, maar wel tegen de huidige plaats waar ze zou worden ingeplant: het ‘Oud Klooster’.

Deze 3 comité's worden hierin weer bijgetreden door de opperste rechtbank die geldt in België en in Vlaanderen: Raad van State.

Waarom het ‘Oud Klooster’ een ongunstige locatie is voor de gevangenis:

Het Oud Klooster is een waardevolle open ruimte die de valleien van de Dender en de Schelde verbindt. Naast de nefaste impact op de natuur is er ook een fundamentele aanpassing te verwachten voor al diegenen die dankbaar gebruik maken van onze kouter voor recreatieve doeleinden: wandelen, fietsen, joggen, ...

De gevangenissite is (nog steeds) zeer moeilijk bereikbaar en moet met een lange en dure weg (meer dan 1 km), inclusief imposante brug, met de Gentse Steenweg verbonden worden. Deze weg, die nu reeds enorme verkeersproblemen kent tijdens de dagelijkse spitsuren, gaat uiteindelijk een verkeersinfarct tegemoet. Kan iemand zich de situatie al inbeelden tijdens de twee jaar durende werken waarbij het zware werfverkeer op en aan zal rijden over deze weg?
De impact op de Boonwijk moet ook niet onderschat worden vermits de secundaire noodweg via de Meersstraat loopt. Het is via deze weg dat alle bezoekers, die gebruik zullen maken van openbaar vervoer (belbus Gasthuisstraat), het gevangenis complex zullen bereiken. Het is duidelijk dat deze toegangsmogelijkheid de deur wijd open zet voor sluikverkeer naar de gevangenis en voor de daarmee gepaard gaande parkeeroverlast in de wijk.

Wat nu?
Het algemeen belang vereist dat de gevangenis op een betere plaats wordt ingeplant.
Had men van in den beginne gekozen voor een verantwoorde plaats voor de gevangenis, binnen de bestaande verkeersassen en buiten waardevol groengebied, dan had deze er waarschijnlijk al gestaan. De actiecomités blijven overtuigd dat de locatie Oud Klooster niet geschikt is voor de inplanting van een nieuwe gevangenis en hopen dat de overheid dit dossier dringend met verantwoordelijkheidszin zal behandelen. 

Er zijn plannen om voor een derde maal een RUP in te dienen waar opnieuw Oud-Klooster naar voren wordt geschoven, begrijpe wie begrijpen kan......

 

Actiecomité “Oud Klooster”                  “Raldes” vzw                Comité “Krijgem

Mail ons | ©2014 Aktie-comité oudklooster